26.04.1999 KB tot uitvoering van art. 49quater van KB nr. 78 van 10.11.1967 betr. de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
inforumnummer
160227
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren