31.08.1999 KB wijz. KB 19.01.1973 betr. de lijkverbranding en van het KB 25.07.1990 tot regeling van de uitstrooiing van de as van de verbrande lijken in de territoriale zee

ondertekenaar
DUQUESNE Antoine - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
160516
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren