18.10.1999 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het KB 13.06.1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van art. 17, 3°, van de wet 07.04.1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Werkgelegenheid,
inforumnummer
160570
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren