16.11.1999 BVR tot het nemen van bijzondere maatregelen ter voorkoming van de veteranenziekte door besmetting op handelsbeurzen en in expositieruimten

ondertekenaar
SAUWENS Johan - Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport,
VOGELS Mieke - Vlaams Min. van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
inforumnummer
160706
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren