26.10.1999 KB tot intrekking van de KB 04.05.1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de regeling der mandaten in de federale hoge administratie

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Min. van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen,
inforumnummer
160724
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren