24.12.1999 Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2000

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Min. van Financiën,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie,
VERWILGHEN Marc - Min. van Justitie,
inforumnummer
161406
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren