07.12.1999 KB wijz. in het kader van de activering van de werkloosheidsuitkeringen van het KB 08.08.1997 tot uitvoering van art. 7, par. 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van de langdurig werklozen en van het KB 09.06.1997 tot uitvoering van art. 7, par. 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Werkgelegenheid,
inforumnummer
161572
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren