25.11.1999 KB houdende uitvoering van art. 156, derde lid, van de wet 29.04.1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de termijn waarbinnen en wijze waarop het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu de minimale klinische gegevens vanaf het registratiejaar 1998 aan de technische cel meedeelt

ondertekenaar
AELVOET Magda - Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
VANDENBROUCKE Frank - Min. van Sociale Zaken en Pensioenen,
inforumnummer
161732
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren