09.01.2000 KB wijz. KB 16.12.1998 houdende vastlegging, voor het jaar 1999, van het globaal budget van het financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in art. 34, 12°, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Min. van Sociale Zaken en Pensioenen,
inforumnummer
161968
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren