16.12.1999 BVCGG houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van art. 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
NEYTS-UYTTEBROECK Annemie - Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen,
TOMAS Eric - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen en het Openbaar ambt,
inforumnummer
162530
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren