01.03.2000 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17vicies bis van 20.12.1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19.12.1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Werkgelegenheid,
inforumnummer
162787
essentie

De als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17vicies bis gesloten op 20.12.1999 in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19.12.1974 tot invoering van een regeling van aanvullende v ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren