02.03.2000 KB waarbij aan de Commissie voor regularisatie ingesteld door de wet 22.12.1999 betr. de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het Wachtregister

ondertekenaar
DUQUESNE Antoine - Min. van Binnenlandse Zaken,
VERWILGHEN Marc - Min. van Justitie,
inforumnummer
163144
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren