16.03.2000 BBHR betr. het toezicht op het naleven van wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw

ondertekenaar
SIMONET Jacques - Min.-President van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Brussels Min. van Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stedelijke Vernieuwingen Wetenschappelijk Onderzoek,
Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijk Ordening, Stadsvernieuwing, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen, ANDRE E.
inforumnummer
163370
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren