*16.04.1991 KB wijz. KB 02.04.1975 betr. het verlof dat aan sommige personeelsleden in overheidsdienst wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeven van in de Kamer van volksvertegenwoordigers of in de Senaat (...)

ondertekenaar
LANGENDRIES Raymond - Min. van Openbaar Ambt,
inforumnummer
16365
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren