28.04.2000 BVR betr. de administratieve geldboete voor het overtreden van een bekrachtigd stakingsbevel

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media,
inforumnummer
163700
essentie

Dit besluit betreft de administratieve geldboete voor het overtreden van een bekrachtigd stakingsbevel, in uitvoering van de art. 156 en 157 van het decreet 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
De modaliteiten voor het ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren