Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

17.09.2000 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet 12.08.2000 houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële markten en diverse andere bepalingen

Art. 8 van de wet 06.04.1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs werd opgeheven door art. 6 van de wet 12.08.2000. Dit art. 6 treedt in werking op 20.09.2000. ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren