17.09.2000 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet 12.08.2000 houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële markten en diverse andere bepalingen

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Min. van Financiën,
inforumnummer
165581
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren