22.12.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 - Heffing op de exploitatie van een distributienet voor elektriciteit in het Vlaamse Gewest (art. 67 - 69)

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,
et al.
inforumnummer
167052
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren