11.01.1995 BVR houdende de voorwaarden betr. sociale leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van woningen

ondertekenaar
DE BATSELIER Norbert - Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,
DEMEESTER-DE MEYER Wivina - Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
inforumnummer
17244
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren