05.10.2001 BVR tot uitvoering van art. 33ter van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning

ondertekenaar
DUA Vera - Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw,
inforumnummer
173879
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren