07.12.2001 Decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen inzake media wat de invoering van de euro betreft

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
173887
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren