18.10.2001 KB wijz. KB 19.04.2001 waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 2 en 08.07.2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

ondertekenaar
DUQUESNE Antoine - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
174053
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren