09.01.2002 KB wijz. KB 26.11.1997 tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het KB 30.01.1967 houdende toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Min. van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen,
inforumnummer
174101
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren