09.01.2002 KB wijz. KB 29.06.1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Min. van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen,
inforumnummer
174106
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren