15.01.2002 Wet wijz. wet 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet 01.09.1980 betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Min. van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen,
VERWILGHEN Marc - Min. van Justitie,
inforumnummer
174216
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren