Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

30.01.2002 KB wijz. KB 22.04.1999 wijz. art. 4 van het KB 28.11.1969 tot herziening van de besluitwet 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Wat betreft de jongeren die tijdens de periode van deeltijdse leerplicht, bedoeld bij art.1, par. 1, 3°, van de wet 29.06.1983 betreffende de leerplicht, worden tewerkgesteld met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing die door de ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren