13.12.2001 KB wijz. art. 3 van het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ondertekenaar
DAEMS Rik - Min. van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties,
VANDENBROUCKE Frank - Min. van Sociale Zaken en Pensioenen,
inforumnummer
174573
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren