21.01.2002 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27.11.2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,
inforumnummer
174678
essentie

Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage opgenomen arbeidsovereenkomst nr. 80 gesloten op 27.11.2001 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren