03.02.2002 KB wijz. art. 114, 122 en 125 van KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoering van een correctie ter compensatie van het verlies ingevolge de omzetting naar euro

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,
inforumnummer
174722
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren