28.01.2002 KB betr. de invoering van de euro in de regelgeving die de wedden, toelagen en vergoedingen toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht bepaalt

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie,
et al.
inforumnummer
174782
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren