11.01.2002 BVR ter uitvoering van de art. 21, vierde lid, 42, vierde lid en 55, van de wet 10.01.1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne

ondertekenaar
DUA Vera - Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw,
inforumnummer
174863
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren