11.01.2002 BVR wijz. BVR 17.06.1997 betr. de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs

ondertekenaar
VANDERPOORTEN Marleen - Vlaams Min. van Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
174898
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren