04.02.2002 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58ter van 19.12.2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wijz. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 van 07.07.1994 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18.12.1990 betr. de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,
inforumnummer
175271
essentie

Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage opgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58ter gesloten op 19.12.2001 in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 van 07.07.1994 tot vervanging van de ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren