04.02.2002 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36quaterdecies van 19.12.2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wijz. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 van 27.11.1981 houdende conservatoire maatregelen betr. de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,
inforumnummer
175283
essentie

Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage opgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr 36quaterdecies gesloten op 19.12.2001 in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr 36 van 27.11.1981 houdende conser ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren