07.03.2002 KB wijz. KB 02.04.1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel

ondertekenaar
AELVOET Magda - Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
DUQUESNE Antoine - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
175645
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren