13.04.1999 BVR tot vaststelling van het puntengewicht voor het secundair onderwijs en de internaten, bedoeld in art. 3, par. 2 van het dec. 31.07.1990 betr. het onderwijs-II

ondertekenaar
BALDEWIJNS Eddy - Vlaams Min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
17582
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren