01.03.2002 Dec. houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen door de algemene vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 22.06.1993

ondertekenaar
DUA Vera - Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw,
GABRIELS Jaak - Vlaams Min. van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting,
VAN GREMBERGEN Paul - Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
175985
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren