01.03.2002 Dec. houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen en met de bijlagen I tot XIII, ondertekend in Helsinki op 17.03.1992

ondertekenaar
DUA Vera - Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw,
GABRIELS Jaak - Vlaams Min. van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting,
VAN GREMBERGEN Paul - Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
175987
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren