16.04.2002 KB wijz. art. 1, 5 en 6 van KB 12.12.2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet 10.08.2001 betr. verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betr. het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,
inforumnummer
176303
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren