07.03.2002 Wet wijz. Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht

ondertekenaar
DUQUESNE Antoine - Min. van Binnenlandse Zaken,
MICHEL Louis - Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse Zaken,
VERWILGHEN Marc - Min. van Justitie,
inforumnummer
176468
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren