11.12.2001 BBHR betr. de invoering van de euro in de regelgeving op de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

ondertekenaar
TOMAS Eric - Min. belast met Tewerkstelling, Economie en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
176570
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren