25.04.2002 BBHR tot uitvoering van de ordonnantie van 29.03.2001 houdende de oprichting van de Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
TOMAS Eric - Min. belast met Tewerkstelling, Economie en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
176665
essentie
...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren