11.03.2002 KB inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt en wijz. KB 12.11.1981 betr. voorschriften voor passagiersschepen die geen internationale reis maken en die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen en van het KB 20.07.1973 houdende zeevaartinspectiereglement

ondertekenaar
DAEMS Rik - Min. van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties,
DURANT Isabelle - Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit en Vervoer,
inforumnummer
176731
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren