08.03.2002 KB wijz. KB 22.12.1967 houdende algemeen reglement betr. het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

ondertekenaar
DAEMS Rik - Min. van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties,
VANDENBROUCKE Frank - Min. van Sociale Zaken en Pensioenen,
inforumnummer
177006
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren