17.06.2002 KB houdende vaststelling van de vermindering van het bedrag dat gestort wordt aan de sectorale fondsen bedoeld in art. 35, par. 5, derde lid, 1°, van de wet 29.06.1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers alsook aan deze bedoeld in art. 71, 1° en 2°, van de wet 26.03.1999 betr. het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, houdende vaststelling van het bedrag dat aan voormelde fondsen verschuldigd is voor het tweede semester 2002 en houdende bepaling van de besteding van de middelen van de terugvorderingsfondsen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,
et al.
inforumnummer
177840
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren