11.06.2002 KB wijz. art. 113 en 144 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en tot invoeging van een art. 129bis in hetzelfde besluit, tot invoering van een werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,
et al.
inforumnummer
177846
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren