Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

05.07.2002 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2002 - Domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken (art. 59)

Art. 43 van het decreet 18.12.1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993, wordt vervangen. Art. 43 betreft de vrijstelling van retributie voor het privatief gebruik van het domein van de wegen en hun aanhorigheden ressorterend onder ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren