20.12.2001 Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2002

ondertekenaar
CHABERT Jos - Min. belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
177987
essentie
...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren