26.06.2002 Wet tot bekrachtiging van de KB's 14.06.2001, 13.07.2001 en 11.12.2001 houdende uitvoering van de wet 26.06.2000 betr. de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in art. 78 van de Grondwet en tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen aan de euro

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Werkgelegenheid,
et al.
inforumnummer
178293
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren