02.08.2002 Programmawet - Maatschappelijke integratie - Wijzigingen van de wet 02.04.1965 betr. het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 188-189)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
178380
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren