18.07.2002 KB wijz. KB 21.12.2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Min. van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen,
inforumnummer
178400
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren